คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันแดดและระแนงกันความร้อน บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันแดดและระแนงกันความร้อน บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------