เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล(ครั้งที่2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล(ครั้งที่2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย