คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวดราคาจ้าง คก.ก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง(หมู่บ้านไทยสมุทร 1) หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล.ริมคลองบางนางเกรง

(หมู่บ้านไทยสมุทร1) หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงใต้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------