เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ 

(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 84,000 ซอง/น้ำยาเคมีกำจัดแมลง จำนวน 84 ขวด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้