เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวดราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

****รายละเอียดตามเอาสารแนบท้าย