เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวด ราคาจ้างคก_วิจัยผลการดำเนินงานของเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยผลการดำเนินงานของเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

****รายละเอียดตามเอาสารแนบท้าย