เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกวด ราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------