เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์ บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ครั้งที่2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำเนาร่างประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารเอนกประสงค์

บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ครั้งที่2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้