เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อบ่อพัก ค.ส.ล. ต.สำโรง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อบ่อพัก ค.ส.ล. ต.สำโรง
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย