เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำ พร้อมท่อบ่อพัก ค.ส.ล. ต.สำโรง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำ พร้อมท่อบ่อพัก ค.ส.ล. ต.สำโรง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้