เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. พร้อมขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. พร้อมขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้

จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 107 สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองผู้ใหญ่ต๋อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้