เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณริมเขื่อน คสล.ริมคลองบางหัวเสือบน ม.8,9

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณริมเขื่อน คสล.ริมคลองบางหัวเสือบน ม.8,9
ตำบลบางหัวเสือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ครั้งที่2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)