คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างคก.ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวันเพ็ญ หมู่ 9 ต.สำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวันเพ็ญ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการ

บริเวณตัดถนนซอยพิทักษ์ธรรม-สวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 134/17 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------