เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล 62

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

 

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 941,600.00 บาท

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้***