เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ (ทราบจำกัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 84,000 ซอง/นำยาเคมีกำจัดแมลง จำนวน 84 ขวด) (ครั้งที่ 2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ (ทราบจำกัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 84,000 ซอง/นำยาเคมีกำจัดแมลง จำนวน 84 ขวด) (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้