เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 22 KW พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)


ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 22 KW พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง บริเวณบ่อสูบน้ำปากซอยศรีสกุล
พร้อมนำเครื่องสูบน้ำของเดิมไปเก็บที่ราชพัสดุสำนักช่าง ตำบลบางหัวเสือ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

****รายละเอียดตามเอาสารแนบท้าย


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (img-180809111105.pdf)img-180809111105.pdf kwang3931 Kb