เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย