เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงถั่ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลสำโรงกลาง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงถั่ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 14/1 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 34/22 หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 6/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้