เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล 2 (บริเวณชั้น 2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ (บริเวณชั้น ๒) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้