คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนสิริเบญญาลัย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

             ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนสิริเบญญาลัย ต.บางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนวัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณโรงเรียนสิริเบญญาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 7/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561


***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้