เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานบริเวณชั้น 2 และบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานบริเวณชั้น 2 และบริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้