เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้