คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสิริเบญญาลัย ต.บางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงอาคารโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------