เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณ คสล.บริเวณถนนจัดสรรเปรมฤทัย หมู่ที่ 9 ต.สำโรง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณ คสล.

บริเวณถนนจัดสรรเปรมฤทัย หมู่ที่ 9 ต.สำโรง จำนวน 8 จุด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้