เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมทรายปรับระดับพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนสิริเบญญาลัย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมทรายปรับระดับพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนสิริเบญญาลัย

โฉนดเลขที่ 5893 เลขที่ดิน 148 ตำบลบางหัวเสือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้