คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.พร้อมเสริมปากบ่อพัก ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อและลอกท่อระบายน้ำ ซอยแก้วแย้มศรี หมู่ที่ 3

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

             ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.พร้อมเสริมปากบ่อพัก ก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อและลอกท่อระบายน้ำ ซอยแก้วแย้มศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 33/18 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 33/4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560


***รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้