เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยกุศลส่ง 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.

บริเวณซอยกุศลส่ง 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 138/1

สิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 177/3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย