เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า

10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้