เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2564)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2564)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้