เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/2564 การซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองตาเผือก ตามประกาศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/2564 การซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองตาเผือก ตามประกาศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ลงวันที่ 9 กันยายน 2564


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (ซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ลว 9-9-64.pdf)ซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ลว 9-9-64.pdf kwang15610 Kb