เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


****รายละเอียดตามเอาสารแนบท้าย