เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการตัดถนนซอยรวมญาติ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 48/3

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการตัดถนนซอยรวมญาติ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 48/3

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้