เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาล ๑ กับอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อม

ระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาล ๑ กับอาคารสำนักงานเทศบาล ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-