เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น ๑ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น ๑ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-