เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยตรงข้ามโรงแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 33/3 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 1/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยตรงข้ามโรงแก้ว หมู่ที่ 7

ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 33/3 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 1/4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้