เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญธรรมประยงค์ นาคเกิด 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429/99 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญธรรมประยงค์ นาคเกิด 2

หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429/99 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้