เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (สวนส้ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

คสล.๒ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (สวนส้ม)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-