เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนธันวาคม - กันยายน 2563) จำนวน 10 เดือน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563

(เดือนธันวาคม - กันยายน 2563) จำนวน 10 เดือน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้