เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยหมู่บ้านสินอุดม หมู่ที่ 12 ต.บางหัวเสือ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำเนาประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณ

ซอยหมู่บ้านสินอุดม หมู่ที่ 12 ต.บางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 24/319

สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองบางฝ้ายใหญ่ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้