เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (สวนส้ม)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำเนาประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (สวนส้ม)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้