เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก (ใต้ทางด่วน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก (ใต้ทางด่วน)

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-