เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง)

หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม

สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้