เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาร่างประกาศประกวดราคาซื้อ1.รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อ1คัน(สำนักคลัง),2.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน2ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง),3.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน4ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ 1.รถยนต์ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักคลัง) จำนวนเงิน 787,000.-บาท ,

2.รถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง) จำนวนเงิน 787,000.-บาท ,

3.รถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักช่าง) จำนวนเงิน 952,000.-บาท

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-