เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมฝาบ่อพัก พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อบริเวณซอยผูกมิตร หมู่ 2 ต.สำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมฝาบ่อพัก พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อ

บริเวณซอยผูกมิตร หมู่ 2 ต.สำโรงใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้