เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์

บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้