เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จำนวน 1 คัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำเนาร่างประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้