เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

          ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่ 2 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ชั้น 5) เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อสภาเทศบาล

          สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว