เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ กรณีที่ท่านต้องการจัดงานหรือจัดกิจกรรมใดๆ ให้ขอความเห็นชอบ ไปยังกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนทุกครั้ง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

             ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันหลายพื้นที่ที่จัดงานหรือจัดกิจกรรมเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จัดงานซึ่งอาจทำให้ ประชาชนได้รับอันตราย อันมีสาเหตุจากการดื่มสุราและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอาจจะไม่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการก่อเหตุ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรณีที่ต้องการจัดงานหรือจัดกิจกรรมใดๆ ให้ขอความเห็นชอบ ไปยังกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อย ก่อนทุกครั้ง และหากมีเหตุทะเลาะวิวาทการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำอื่นใดอันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหน่วยงาน หรือผู้จัดงาน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วย