เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ จากจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จากจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

ทั้งหมด  4  ตำแหน่ง

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าจะดำเนินการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่ เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com หัวข้อ  "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน"

และสามารถสืบค้นได้ที่ https://moi.thaijobjob.com หรือ https://www.personnel.moi.go.thAttachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เอกสารประกาศที่241164.pdf)เอกสารประกาศที่241164.pdf PoochaoAdmin591 Kb