เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

   alt                            

                                        ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                        เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

                               สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ

        ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ   ได้ดำเนินการรับสมัคร

คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน

เทศบาล ตำแหน่ง  เภสัชกร   ระดับปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  นั้น


         บัดนี้   การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  คณะกรรมการฯ  จึงประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  สำหรับพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  เภสัชกร  ระดับปฏิบัติการของเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้โดยเรียงตามลำดับที่คัดเลือกได้  ดังนี้

ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้